Österport

Österport

Halmstads nya mötesplats

På 1600-talet var Österskans en av portarna in till Halmstad och platsen har även tjänat som kommunikationsnav när busstationen låg där. De senaste åren har dock Österskans fått förfalla, men platsen har stor potential att utvecklas och kommunens inriktning är att tillföra en större aktiv byggnad på platsen med funktioner som hotell, saluhall, konferens, restaurang, kafé och bar. Just nu pågår arbetet med att utveckla området kring Österskans och Picassoparken. Vi kallar det Österport – ett nytt stadsrum som ska bli en social samlingspunkt för både Halmstadsbor och besökare.

Vad är Österport?

Österskans utgörs idag av det stadsrum som skapas i området mellan stadsbiblioteket, Teatern, lindarna vid Fredsgatan och Picassoparken. Det är detta område som vi vill utveckla tillsammans med Halmstads kommun och som vi kallar Österport. Att bygga om och bygga nytt kommer göra centrum mer levande, skapa ökad trygghet och öka Halmstads generella attraktivitet som destination.


Nissan

Nissan flyter tryggt och lugnt genom Halmstad. Längs ån sträcker sig både Picassoparken och Kapsylparken som landar Stadsbibliotekets byggnad på Nissans strand. Den nya hotellbyggnaden kommer att byggas med direkt kontakt med Nissan och blir ett nytt fönster mot både centrum och vattnet.


Kulturtorget & Teaterträdgården

Kulturtorget är det stadsmässiga torget i Österports nav. Torget är tätt sammankopplat av hotellbyggnaden med saluhall, teatern, Kapsylparken och i förlängningen även Stadsbiblioteket samt Nissan och Teatern. Teaterträdgården är Teaterns trädgård och utomhusarena. En foajé som sammankopplar Kulturtorgets stadsliv till Teaterns intima entré. Platsen är brokig, småskalig, härlig och kulturell.


Picassoparken & bryggan

Picassoparken är Hamstads solhängspark. Stora gröna gräsytor nära Nissan i bästa solläge. Ett härligt grönt stadsrum ett stenkast från pulsen. Årummet är en stor tillgång för hela den centrala staden, både som rekreationsstråk men också i anslutning till Nissans kulturstråk som vi kallar "bryggan". Med nutidens intresse för en aktiv fritid och kulturliv är Nissan återigen en aktiv del av stadslivet och får nytt liv genom strandpromenaden och bryggan. Genom att ge nytt liv till Picassoparken ökar även tryggheten i centrum nattetid.

Vår vision

Vi vill återskapa Österskans som en självklar plats i en levande stad – precis som den har varit genom historien. En länk mellan Stora torg och staden öster om Nissan, hela vägen till stationen. Ett stadsrum som Halmstadborna kan vara stolta över. Ett nytt lockande resmål för besökare med ett unikt hotell som erbjuder urbanitet, kultur, möten, aktivitet och spa. I anslutning till kulturstråk Nissan är tanken att skapa ett publikt, levande och lockande stadsrum - året runt, alla veckans dagar, dygnet runt. Byggnaden och bryggan kopplar ihop staden och Nissan. I och med hotellbyggnadens placering vid brofästet förbinds de två sidorna av Halmstad starkare med varandra, Österport blir en urban mötesplats för Halmstadborna. En hög byggnad markerar dels platsens betydelse som den historiska porten mot öster, dels dess betydelse som Halmstads framtida mötesplats – en nod i mötet mellan Nissan och gångstråket mellan centrum och östra förstaden.

The Market Hotel

Österports epicentrum är The Market Hotel – ett destinationshotell som blir en ny myllrande mötesplats för både business & pleasure i Halmstad. En arena för de som söker en extraordinär och unik hotellupplevelse för mat och dryck. Ett ”classy casual” hotell som är tillåtande och mångfasetterat, där allt handlar om personliga äventyr, kvalitet och komfort i en ombonad och djärv miljö med internationella inslag. Kulinariska och kulturella attraktioner samsas med saluhall och upplevelser som gör att hotellet blir en destination för såväl Halmstadsbor som turister. Vad sägs om en spektakulär takbar med utsikt över hela Halmstad? Eller ett spännande spa? Flera restauranger med olika karaktär? Halmstads första saluhall? Detta blir Halmstads nya självklara destination.

Information


Läs mer:

Varför hotell på Österskans?

Allt om folkomrösningen:

Om folkomröstning Österskans

Kontakt


Anders Junger

VD, Winn Hotel Group

+46 26 66 54 61 anders.junger@winn.se

Se mer om Österport

Österport